Què és el CEL?

El CEL (Catàleg d’Experiències Lúdiques) és un banc d’experiències reals d’ús de jocs de taula per part de mestres d’educació infantil i primària. Té per objectiu recollir i difondre aquesta mena d’iniciatives, de tal manera que puguin ser conegudes, reproduïdes, adaptades o utilitzades com a font d’inspiració per altres mestres. És una plataforma web gratuïta, oberta i col·laborativa.

Què podreu trobar al CEL?

  • Una base de dades de fitxes descriptives d’experiències reals d’ús de jocs de taula en l’àmbit de l’educació infantil (3-6 anys) i primària (6-12 anys).
  • Un catàleg de jocs, amb fitxes descriptives dels jocs que apareguin a les fitxes d’experiències i on es relacioni cada joc amb les diferents experiències que l’incloguin.
  • Un directori d’autors, amb fitxes identificatives de les persones que hagin contribuït amb les seves pròpies experiències, que inclourien dades com ara perfils a les xarxes socials, geolocalització i la relació de les fitxes d’experiències de l’autor.

Com s’introduïran aquests continguts?

  • Les fitxes d’experiències es crearan mitjançant un formulari al que podran accedir els usuaris que prèviament s’hagin registrat a la plataforma i que seran validades a posteriori per l’equip de Laboratori de Jocs.
  • Les fitxes de joc seran elaborades directament per l’equip de Laboratori de Jocs.
  • Les fitxes d’autor es generaran automàticament en donar-se d’alta els usuaris i aportar almenys una experiència vàlida.

A qui s’adreça

El projecte s’adreça a totes aquelles persones i col·lectius interessats en la innovació educativa (mestres, estudiants dels graus d’Educació Infantil i Primària i a pares i mares), l’aprenentatge basat en jocs i en l’ús dels jocs de taula (inclosos els jocs de rol) com a eines educatives. Es vol arribar especialment als mestres que ja n’utilitzen a les seves classes i a tots aquells que encara no s’han atrevit a fer-ho.

L’objectiu de l’Associació Laboratori de Jocs és que el CEL permeti centralitzar aquestes experiències, sistematitzar-les per tal que faciliti compartir aquest coneixement amb les persones interessades en la innovació educativa mitjançant els jocs de taula. Finalment, ens agradaria que el CEL esdevingui la font d’informació de referència de l’ús dels jocs de taula en l’àmbit educatiu.