Acció Lúdica 2017


Una Acció Lúdica és una petita actuació de compromís amb l’entorn social, a on els jocs tindran un paper protagonista. Es realitzaran un mínim d’una per any escolar.

Identificació de necessitats

Recentment vam visitar la UEC Esclat (Unitat d’Escolarització Compartida) que està ubicada al barri de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona. És la UEC de referència a escala de Catalunya per història i nombre de places. Les UEC treballen amb un perfil d’alumnat que ha estat derivat pels seus instituts per presentar problemes de comportament i de rendiment acadèmic.

Quan vam realitzar la visita ens van ensenyar la seva ludoteca i el que vam veure ens va deixar amb ganes de fer alguna cosa (Pictionary i poca cosa més).

Davant d’aquesta situació ens vam marcar els següents objectius:

 • Donar a conèixer un nou ventall de jocs als i les alumnes de la UEC (etapa d’ESO).
 • Millorar el contingut de la seva ludoteca.

Però també aquests altres objectius secundaris

 • Jugar pel plaer de jugar.
 • Oferir una alternativa de lleure saludable.
 • Crear espais de relació entre iguals.
 • Gestionar la frustració (en els jocs competitius no sempre es guanyarà).
 • Canalitzar les seves emocions, impulsos i sentiments.
 • Fomentar la superació de l’egocentrisme i desenvolupament de la cooperació i l’empatia envers l’altre.
 • Ressaltar la importància de respectar les regles (tant en els jocs com a la vida).
 • Suport a la interiorització de normes i pautes de comportament.
 • Estimular la superació personal i el treball en grup mitjançant els jocs.
 • Fomentar l’activitat creativa i la promoció de la imaginació.
 • Fomentar l’acció i la participació activa.
 • Partir del joc com a font d’aprenentatge: solució de problemes, adquisició de noves experiències, poder-se equivocar i encertar.
 • Desenvolupament del llenguatge.

Es van realitzar dues sessions (22 i 25 de maig) d’una durada cadascuna de 60’, a dos grups d’alumnes de la UEC. D’aquesta manera l’actuació va arribar directament a 20 nois i noies. Com a beneficiaris indirectes estan la resta de l’alumnat de la UEC i de la resta de serveis que presta l’Esclat, així com els i les seves educadores.

Tant els alumnes com el centre Esclat van valorar molt positivament l’activitat. L’Acció Lúdica va acabar amb una sorpresa final: la descoberta que la majoria dels jocs utilitzats passaven a formar part de la ludoteca de la UEC. Al vídeo es pot veure un resum de l’actuació i aquest moment final.

Col·laboradors

Aquesta Acció Lúdica ha estat possible gràcies a la col·laboració de les editorials Haba, Devir, Ediciones MasQueOca, Juegos Darbel, Mercurio distribuciones, NoSoloRol, GDM i Tranjis Games. Gràcies a les seves donacions es va poder millorar la ludoteca del centre i aconseguir l’objectiu principal amb escreix.