Què és el CEL?

El CEL (Catàleg d’Experiències Lúdiques) és un banc d’experiències reals d’ús de jocs de taula per part de mestres d’educació infantil i primària, i professorat de secundària i batxillerat. Té per objectiu recollir i difondre aquesta mena d’iniciatives, de tal manera que puguin ser conegudes, reproduïdes, adaptades o utilitzades com a font d’inspiració per altres educadors/es.

És una plataforma web gratuïta, oberta i col·laborativa.

Què pots trobar al CEL?

  • Una base de dades de fitxes descriptives d’experiències reals d’ús de jocs de taula en l’àmbit de l’educació infantil, primària, secundària i batxillerat.
  • Un catàleg de jocs, amb fitxes descriptives dels jocs que apareixen a les fitxes d’experiències i on es relaciona cada joc amb les diferents experiències que l’incloguin.
  • Un directori d’autors, amb fitxes identificatives de les persones que han contribuït amb les seves pròpies experiències, que inclou dades com ara perfils a les xarxes socials, geolocalització i la relació de les fitxes d’experiències de l’autor.

Com s’introdueixen aquests continguts?

  • Les fitxes d’experiències es creen mitjançant un formulari al que poden accedir els usuaris que prèviament s’hagin registrat a la plataforma i que seran validades a posteriori per l’equip de Laboratori de Jocs.
  • Les fitxes de joc són elaborades directament per l’equip de Laboratori de Jocs.
  • Les fitxes d’autor es generen automàticament en donar-se d’alta els usuaris i aportar almenys una experiència vàlida.

A qui s’adreça

El projecte s’adreça principalment a mestres i professors/es interessats en la innovació educativa, així com a totes aquelles persones interessades en l’Aprenentatge Basat en Jocs, en l’ús dels jocs de taula (inclosos els jocs de rol) com a eines educatives.

L’objectiu de l’Associació Laboratori de Jocs és que el CEL permeti centralitzar aquestes experiències, sistematitzar-les per tal que faciliti compartir aquest coneixement amb les persones interessades en la innovació educativa mitjançant els jocs de taula. Finalment, ens agradaria que el CEL esdevingui la font d’informació de referència de l’ús dels jocs de taula en l’àmbit educatiu.

Fes un cop d’ull!

Clickant al logo podras accedir al Catàleg d’Experièncias Lúdiques (CEL) i explorar per tu mateix el seu contingut.

I per descomptat, ¡incloure les teves pròpies experiències! (recorda que cerquem experiències reals, portades a terme a l’aula per mestres i/o professors/es).